Skip to content

Norgespartiet som et “ENSAKSPARTI”

Vi akter, i øvrige saker i Stortinget, å stemme for og imot saker ut ifra visse prinsipper, men uten å ha et omfattende og detaljert program for partiet. Å søke samarbeid med andre partier om folkeavstemning i enkeltsaker.

Norgespartiet skal alltid benytte anledningen til å fremheve de fortrinn og de demokratiske muligheter som omfatter et direktedemokrati. Vi skal utfordre andre partier til å ta stilling til om direktedemokrati kan være en fornuftig form i ulike saker. Kanskje andre partier vil oppdage muligheter de ellers ikke ville hatt.

Våre retningslinjer

 • Enhver sak som skal stemmes over f.eks. i Stortinget skal testes mot Grunnloven og vår stemmegivning skal være i overensstemmelse med denne
 • Flytte makten (pengene) til folk og individer. (la være å samle inn pengene til det offentlige først for så å dele dem ut igjen etterpå)
 • Redusere statens makt
 • Redusere kommuners og fylkeskommuners makt
 • Redusere FN's og EU's makt
 • Bevare hovedprinsippene i velferdsstaten men dog på en slik måte at ovennevnte blir ivaretatt.
 • Redusere sammenblanding og samrøre mellom offentlig og privat økonomi.Gudmund Hernes fikk oppgaven å lede arbeidet med den første «maktutredningen» i Norge. Sentralt som et utgangspunkt ligger definisjonen av makt. Makt=Evnen til å gjennomføre noe som andre er imot eller ellers ikke ville ha ønsket ble gjort.Hvordan forholder dette seg i det norske samfunnet i dag? Spesielt innenfor offentlig sektor gjøres det mye som folk ikke selv ville ha gjort hvis de fikk velge. Hva folk gjør med egne private midler får konsekvens kun for dem selv. (Det kan nevnes at utredningen ble iverksatt av den daværende sosialdemokratiske regjeringen)
  Ovennevnte er et kort resyme over prinsipper som er fremtredende i vår tankegang.
  Kort oppsummert: Det er folkets klokskap og fornuft vi har tillit til. Derfor tar vi vår egen medisin ved at en stortingsrepresentant fra oss må finne seg i å bli overstyrt av medlemmene våre i alle saker.

Våre Retningslinjer