Skip to content
Oversikt
 
Meldinger
Fjern alle

Oversikt

Vi vil at du skal legge inn en godt begrunnet hjertesak. Meningen er at dette skal illustrere hvor vi vil med Direktedemokrati. I et fremtidig Norge tenker vi oss at populære hjertesaker skal komme frem til folkeavstemming. Definisjonen på populære hjertesaker er at de blir heftig debattert og samler mange underskrifter for å bli godkjent som SAK
Oversikt

Nåværende Hjertesaker

Bidra med en godt begrunnet hjertesak. Meningen er at dette skal illustrere hvor vi vil med Direktedemokrati. I et fremtidig Norge tenker vi oss at populære hjertesaker skal komme frem til folkeavstemming. Definisjonen på populære hjertesaker er at de blir heftig debattert og samler mange underskrifter.
Saker
5
Innlegg
8
Forum Participants