Home "Ideologi"
Norgespartiets «ideologiske» tenkning PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
fredag 12. februar 2010 20:58

Norgespartiets «ideologiske» tenkning

 

 

 

Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle Venstre/Høyre aksen.

 

Dette er et politisk illusorisk og direkte udemokratisk rammeverk.

 

Norgespartiet er ikke knyttet opp mot noen politiske ideologier eller ismer.


Dette innebærer at Norgespartiet heller ikke kan henges på noen som helst ekstremist knagg.

 

Norgespartiet har Norges Grunnlov som politisk ryggrad, og følger konsekvent Grunnlovens ånd og prinsipper - §112.
Det må anmerkes at også Grunnloven vil være gjenstand for revisjon og da gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemminger, og i tråd med grunnlovens bokstav, dens ånd og prinsipper, med også 2/3 flertall i folket.
I dag endres og tilpasses Grunnloven langt over hodene på Det norske folk - av en politisk elite.  Det vil det bli slutt på.

 

Demokrati:   Definert av våre folkevalgte som et: Representativt folkestyre

Representativt for hvem?
For folket eller makteliten?

 
Direktedemokrati:  Definert av Norgespartiet som et: Realistisk folkestyre, et Reelt folkestyre, et ekte demokrati som er Direktedemokrati og som igjen er ensbetydende med Direkte Folkestyre og Juridisk Bindende Folkeavstemminger.

Juridisk Bindende folkeavstemminger i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper - §112. - med 2/3 flertall i folket.

Norgespartiet vil erstatte dette såkalte "representative folkestyre" med et Direkte Folkestyre, et reelt, realistisk og ekte folkestyre.

Det betyr at Den Lovgivende Makt overføres fra Stortinget til folket som da blir landets lovgivere. 
Vi folket sitter da med den reelle makten i landet
.

Hvordan kan man i Stortinget hevde at vårt FRIHETSBREV – Norges Grunnlov – har gått ut på dato? Hvordan kan en nasjons FRIHETSBREV gå ut på dato?

Hvilke politiske kriterier ligger til grunn mon tro for å erklære Norges FRIHETSBREV som utgått på dato? Hvilke metoder tas i bruk for å kunne rive i stykker vårt FRIHETSBREV – Norges Grunnlov?

Og fremmer man norsk politikk når man kommer trekkende med slike erklæringer??

Det motsatte av frihet er intet annet enn diktatur.


Det Globalistiske flertallet i Det norske storting vil ta fra oss friheten og landet vårt. Inklusive din personlige frihet med alle rettigheter nedfelt i Grunnloven. Dette gjennomfører de via sitt eget Partikrati som har overtatt vårt demokrati, men de kaller det fortsatt demokrati.

Istedet for rettigheter får vi aller nådigst utdelt privilegier.

Dette er utviklingen i Norge i dag under den stadige implementeringen av globalistenes EØS/EU lovverk i norsk rett. De satser bl.a. på at Norges Grunnlov spilles ut over sidelinjen gjennom såkalt sedvanerett etablert gjennom EØS/EU lovverket.

Vær derfor med i kampen for å verne om vårt FRIHETSBREV, og dermed sikre vår FRIHET.

 Si NEI til EU, EØS og Globalismen. Det kreves bare simpelt flertall – 51% av stortingsrepresentantene - for å si opp den horrible EØS avtalen. Dette flertallet kan kun oppnås gjennom helt nye representanter utenfor de etablerte partier.


Grunnloven er altså det siste hinder for makteliten (Globalistene) her i landet, for å få lagt landet vårt under Fremmed Makt.

Les også artikkelen:
EN VIKTIG POLITISK IDEOLOGISK FORSKJELL

Hjelp deg selv, din familie, landet og Det norske folket til et fortsatt selvstendig og fritt Norge ved å hjelpe oss inn på Stortinget.