Home
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 24. mai 2012 15:52
Artikkelindeks
Hovedmålsetting Del 1
Kjære lesere! Vi vil ikke legge Norge inn under fremmed herredømme!
En nasjon skapes ikke av politikere
Hva er norsk kultur?
Vår politikk skal gjennomføres ved å gi Norge et DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits.
DIREKTEDEMOKRATI vil vi gjennomføre ved regelmessig bruk av folkeavstemminger
EN VIKTIG POLITISK IDEOLOGISK FORSKJELL
Direktedemokratisk styring av skattemidler
Globalistene på Stortinget
Kommune- og fylkessammenslåing
Alle sider

 

 

 

Norgespartiet står for en helt ny politikk

Norgespartiet vil —

 • Bygge nye veier.
 • Gi helsevesenet det som trengs for å gi det norske folk den helsemessige hjelp de har krav på.
 • Fornye jernbanen dramatisk med høyhastighetstog og realisere Nord-Norge banen.
 • Støtte bygging av bybaner.
 • Definitivt og absolutt fjerne alle bomstasjoner.
 • Bruke de 60 milliardene som staten tar inn via 15 avgifter på bilismen til utbygging av samferdselen. I dag går kun 2-3 milliarder av dette beløpet til vei.
 • Sette mennesket i sentrum og gi de fattigste bedre økonomi og kjøpekraft.
 • Føre en aktiv miljøpolitikk og sette ned prisen på miljøvennlige biler.
 • Støtte en mer saklig rettferdig og troverdig klimapolitikk.
 • Reetablere et forsvar som klarer å forsvare mer enn en bydel i Oslo. Det har nå kommet fram at vårt totalforsvar ikke makter mer enn dette. Forsvaret vårt i dag er altså en nasjonal katastrofe.
 • Sette skolene i stand til å gi elevene den beste opplæring som kan gis.
 • Støtte etablering av private skoler som en selvfølge i det demokratiske Norge.
 • Vi vil senke skatter og avgifter til et realistisk nivå. På linje med tankegangenbak reduseringen av passavgiften.
 • Vi vil verne om Norges tusenårige kulturarv.
 • Vi vil restaurere alle Norges gamle offentlige bygninger.
 • Fjerne arveavgiften og formuesskatten.
 • Gi kommunene større økonomisk handlefrihet. Det betyr styrking avlokaldemokratiet.
 • Gi bøndene og fiskerne bedre muligheter og større egen frihet over sitt yrke.
 • Støtte industrien slik at den ikke flytter ut av landet.
 • Bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter.